Verksamhet


Väsby Juristbyrå erbjuder Er kvalificerad juridisk rådgivning inom allmän praktik i vilken det ingår så väl privaträtt som affärsrätt och processrätt. Det kan vara frågor om vårdnad om barn, kvarboende och även skriva samboavtal som att upprätta testamente och bouppteckning och arvskifte.


En del av verksamheten bygger på hjälpa klienterna att undvika att hamna i tvist och därför är arbetet även inriktat på förebyggande åtgärder och dispositioner..


Som exempel kan det vara Er behjälplig att läsa igen olika typer av avtal eller det kan vara att hjälpa Er att upprätta avtal. Ert behov kan vara av privat natur, eller att det ingår som en del av Er företagsamhet.


Att låta en jurist läsa igenom ett avtal kan vara en förebyggande åtgärd, vilket kan bespara Er många bekymmer och kostnader.


Kontakta oss gärna. Utöver ovan beskrivna tjänster erbjuder vi juridisk hjälp och rådgivning även inom andra områden.

Allmän rättshjälp och rättsskydd förmedlas till Er genom oss.