Våra tjänster


Vi förmedlar rättshjälp och rättsskydd.


Vi biträder vid rättsliga processer och erbjuder juridisk rådgivning inom familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och målsägandebiträde samt övriga rättsliga frågor