Vad är Väsby Juristbyrå?


Jur.kand Jan-Erik Laursén grundade juristfirman Väsby Juristbyrå den 1 januari 2006, vilken erbjuder Er kvalificerad juridisk rådgivning inom allmän praktik.... Läs mer här!
Vad gör Väsby Juristbyrå?


Väsby Juristbyrå erbjuder Er kvalificerad juridisk rådgivning inom allmän praktik i vilken det ingår så väl privaträtt som affärsrätt och processrätt. Det kan vara frågor om vårdnad om barn, kvarboende och även skriva samboavtal som att upprätta testamente och bouppteckning och arvskifte... Läs mer här!