Presentation


Jur.kand Jan-Erik Laursén grundade juristfirman Väsby Juristbyrå den 1 januari 2006, vilken erbjuder Er kvalificerad juridisk rådgivning inom allmän praktik.